Fietsband Maten

Fietsband maten.

 
 
Voor fietsbanden zijn verschillende maataanduidingen.
 
De 3 bekendste zijn:
 
  • De ETRTO Aanduiding b.v 37-622
  • De Inch maat aanduiding b.v. 28 x  1 5/8 x 1 3/8 of 28 x 1.40
  • De Franse aanduiding b.v. 700 x 35 C
 
De meest duidelijke van al deze fietsband maat aanduidingen is de ERTRO maataanduiding. Deze ETRTO maat aanduiding is in de jaren 60 ontwikkeld en is de laatst ontwikkelde maat aanduiding voor fietsbanden. De ETRTO maat is ontwikkeld omdat er steeds meer maten fietsbanden werden geproduceerd waarvoor de Inch en Franse fietsband maat aanduiding te onnauwkeurig en niet meer toereikend waren.
 
De ETRTO fietsband maataanduiding is ontwikkeld door de European Tire and Rim Technical Organization, dit is een organisatie van fietsbanden en fietsvelgen fabrikanten die in 1964 is opgericht en onderling afspraken maakt over o.a. fietsband en fietsvelg maten. ETRTO is een afkorting van deze organisatie.
 
Hier vindt u de website van de ETRTO: http://www.etrto.org
 
De Inch en Franse maataanduiding zijn niet erg nauwkeurig en zijn gebaseerd op de hoogte van de band gemeten vanaf het loopvlak en geeft geen informatie over de velg maat die tegenwoordig eigenlijk het belangrijkste is.
 
 

De ETRTO fietsband maat.

 
De ETRTO aanduiding is tegenwoordig bijna op elke fietsband terug te vinden.
 
Hoe is de ETRTO fietsband maat opgebouwd.
 
De ETRTO maat bestaat uit twee getallen met een min (-) teken ertussen b.v 37-622.
 
  • Het eerste getal (37) bestaat uit 2 cijfers en geeft de breedte in millimeters aan van de band in opgepompte toestand.
  • Het tweede getal (622) bestaat uit 3 cijfers en geeft de binnendiameter in millimeters van de fietsband aan gemeten vanaf de hieldraad (velg maat).
 
Doordat de ETRTO maten aangegeven worden in millimeters en niet in een inches zijn de maten voor de meeste van ons gemakkelijker te begrijpen omdat wij gewend zijn aan een metrisch stelsel.
 
Fietsbanden waarvan het 2e getal met 3 cijfers (de velgmaat) van de ETRTO maat gelijk zijn passen allemaal op dezelfde velg.
 

Breedte van de fietsband

 
Waar wel op gelet moet worden bij de keuze van de breedte van een fietsband is of de breedte van de band geschikt is voor de breedte van de velg. Een ballonband met een breedte van 50mm past natuurlijk niet op een velg van een racefiets waarop meestal een band wordt gemonteerd met een breedte van 25mm. Dit ondanks dat deze beide banden een binnendiameter hebben van 622 mm.
 
De breedte van de band is niet betrouwbaar op te meten, omdat het model (opbouw) van de band soms kan zorgen voor een klein verschil in breedte. Ga daarom altijd uit van de maat die op de huidige band staat aangegeven.
 
Vanuit de ETRTO maat kan dus heel gemakkelijk een iets bredere of iets smallere band worden gekozen omdat het tweede getal de breedte van de band in millimeters aangeeft.
 
Voorbeeld.
Heeft de band een ETRTO maat van 40-622 en is de keuze een band die 3mm smaller is, dan is 37-622 de nieuwe bandmaat, wel kiezen voor dezelfde velgmaat van 622 mm.
 
Let altijd wel op bij het kiezen voor een bredere band dat er voldoende ruimte is tussen het spatbord en de vork.
 

Voorbeelden van onduidelijkheden die bij de Inch maat voorkomen en bij de ETRTO maat meteen duidelijk zijn.

 
De Inch aanduiding 28 x 1 1/2 en de Inch maat van Schwalbe 28 x 1.50.
 
Hiervan zou je verwachten dat deze gelijk zijn, wat niet het geval is.
Bij de ETRTO aanduiding is dit verschil duidelijk te zien.
 
28 x 1/2 is ETRTO maat 40-635
28 x 1.50 is ETRTO maat 40-622
 
Deze banden hebben een andere velgmaat 635 en 622 en passen niet op dezelfde velg.
Iedere 28 inch band past dus niet op dezelfde velg.
 
Nog een opmerkelijke
 
Bandmaat 27 x 1 1/4 heeft een grotere velg dan bandmaat 28 x 1 5/8 x 1 1/4.
 
Dit zou je gezien de Inch maat waarbij 28 inch groter is dan 27 Inch niet verwachten.
 
Bij de ETRTO aanduiding wordt dit duidelijk aangegeven, 630 = 27 inch is groter dan 622 = 28 Inch.
 
27 x 1 1/4 is ETRTO maat  32-630
 
28 x 1 5/8 x  1 1/4 is ETRTO maat 32 –622
 
Verklaring vanuit de inch maat gezien:
De wang (zijkant) hoogte van de 28 inch band is hoger (1 5/8) dan de wanghoogte van de 27 inch band (1 1/4) daardoor is de velgmaat van de 28 inch band kleiner, de 28 inch wordt gemeten vanaf het loopvlak van de band.
 
Zo zijn er nog meer voorbeelden waaruit blijkt dat de Inch maataanduiding voor fietsbanden veel onduidelijker is dan de ETRTO maat die daarom dan ook steeds meer gebruikt wordt.
 
 

De Inch fietsband maat aanduiding.

De inch aanduiding is gebaseerd op de hoogte gemeten vanaf het loopvlak van de band, de wanghoogte van de band en de breedte van de band.
De inch bandmaat geeft dus geen directe aanduiding van de velg maat aan.
 
Bij de Inch maataanduiding wordt uitgegaan dat dit ongeveer de afmetingen zijn. De Inch fietsband maat is dus niet erg precies.
 
De inch fietsband maat is ontstaan toen de meeste fietsen beschikte over een bandrem, dit was een rem met een remblok die op het loopvlak van de band drukte, de maat van de hoogte van het loopvlak was toen erg belangrijk, daarom is deze hoogte in de inch bandmaat duidelijk aangegeven.
 
Hoe is de Inch fietsband maat opgebouwd.
 
Voorbeeld  28 x 1 5/8 x 1 3/8
 
28 staat voor de hoogte van de band gemeten vanaf het loopvlak.
 
1 5/8 staat voor de hoogte van de wangen (zijkant) van de band.
 
1 3/8 Staat voor de breedte van de band in opgepompte toestand.
 
Is de wanghoogte en breedte van de band gelijk dan wordt dan wordt deze maat maar een keer aangegeven zoals b.v bij 28 x 1 1/2.
De wang hoogte en breedte van de band zij dus beide 1 1/2 inch.
 
Omdat de wanghoogte van een 28 x 1 1/2 band lager is dan van een 28 x 1 5/8 x 1 3/8 band is de velg maat ook anders, namelijk 630 mm en 622 mm. Deze twee 28 Inch bandmaten passen dus niet op dezelfde velg.
 
Vanuit de inch maat van het loopvlak van de band minus twee keer de wanghoogte zou dus theoretisch de velg maat te berekenen zijn, maar omdat de maten niet erg precies zijn is dit niet te doen.

 

De Schwalbe decimale Inch fietsband maat aanduiding.

Omdat de later toegevoegde inch maten decimaal zijn weergegeven (b.v. 28 x 1.75) en niet zoals de oudere maten als breukmaten (b.v. 28 x 1 5/8 x 1 3/8) geeft het fietsbandenmerk Schwalbe de oude inch breukmaten tegenwoordig ook aan als decimale maten.
 
Voorbeeld
 
Breukmaat 28 x 1 5/8 x 1 3/8 is nu decimale maat 28 x 1.40 (ETRTO maat is 37- 622)
 
Hoe is de decimale Inch aanduiding van schwalbe opgebouwd.
 
Voorbeeld 28 x 1.40
 
28 Is de hoogte van de band gemeten vanaf het loopvlak van de band.
1.40 Is de breedte van de band in opgepompte toestand.
 
Bij de decimaal aangegeven maten van Schwalbe wordt de wanghoogte van de band niet meer aangegeven.
 
Vergelijking en berekening tussen breuk en decimale weergave.
 
Breedtemaat 1 3/8 (= 11/8) x 254mm (1 Inch) = 34,9mm
Breedtemaat 1.40 x 254mm (1 Inch) = 35,6mm
ETRTO breedte maat van de fietsbandmaat is 37 mm.
 
Uit deze berekening blijkt ook dat de Inch fietsband maat wat afmetingen betreft niet erg precies is.
 
 

De Franse fietsband maat aanduiding.

De Franse fietsband maat aanduiding komt tegenwoordig steeds minder voor, maar wordt nog wel regelmatig gebruikt bij racefiets banden.
 
Hoe is de Franse fietsband maat opgebouwd.
 
Voorbeeld 700 x 35C
 
  • 700 Is de hoogte van de band in millimeters gemeten vanaf het loopvlak van de band.
  • 35 De breedte van de band in millimeters in opgepompte toestand.
  • C Deze letter geeft de wanghoogte van de band aan en is daardoor bepalend voor de velg maat van de band.
 
Banden met dezelfde hoogte in mm en dezelfde letter hebben dus dezelfde velg maat in de Franse fietsband maat.
 
Voorbeeld
 
700 x 35A heeft een velgmaat van 642mm
 
700 x 35C heeft een velgmaat van 622mm
 
 

Welke maat binnenband fiets

Omdat binnenbanden rekbaar zijn worden deze zo geproduceerd dat deze geschikt zijn voor meerdere maten buitenbanden.
 
De maat staat dan bijvoorbeeld aangegeven als ETRTO maat:  28/47 - 609/635.
 
Ook in de maataanduiding voor binnenbanden is de ETRTO maat weer het duidelijkst.
 
De voorbeeld maat van deze binnenband 28/47 - 609/635 is dus geschikt voor buitenbanden met een breedte van 28 tot 47 mm en een velg maat van 609 tot 635 millimeter.
 
 

De binnenband zelfde maat als buitenband

Als u een nieuwe binnenband nodig heeft kijk dan nooit naar de maat die op de binnenband staat maar neem altijd de maat die op de buitenband staat.
 
Omdat een binnenband zo geproduceerd word dat deze voor meerdere maten buitenbanden geschikt is staat op een binnenband aangegeven voor welke maten buitenbanden deze geschikt is daarom is de exacte en juiste maat nooit te bepalen vanuit de maat van de binnenband.
 
Ook de verdeling voor welke buitenbanden de binnenband geschikt is bij de meeste fabrikanten weer anders.

 

Binnenband te groot

Wij horen soms de klacht: binnenband groter dan velg.
 
Als een lege binnenband om de velg van een fiets wordt gelegd lijkt het of deze te groot is.
 
De juiste maat binnenband is leeg dus zonder lucht erin altijd groter dan de velg.
 
Of de binnenband juiste maat is kunt u controleren door de binnenband met een klein beetje lucht erin, zo veel dat het net genoeg is om de vouwtjes uit de binnenband te drukken in de buitenband te leggen, deze moet dan goed passen en mag zeer zeker niet gevouwen komen liggen.

 

Omtrek fietsband berekenen.

Als er een b.v. fietscomputer op een fiets is gemonteerd is om deze zo correct mogelijk in te stellen het belangrijk om de juiste omtrek van de fietsband te weten.
 
Omdat de aangegeven hoogte van het loopvlak bij fietsband maten niet erg precies zijn is dit geen goed uitgangspunt deze te gebruiken voor het instellen van een fietscomputer.
 
De manier om tot een precieze maat van de omtrek van de fietsband te komen is als volgt.
 
Alles wat u nodig heeft is een krijtje of b.v. een potlood (je moet er mee op het wegdek kunnen schrijven) en een rolmaat.
 
Hou de fiets rechtop en zet het ventiel zo nauwkeurig mogelijk aan de onderzijde van het wiel.
 
Teken de plaats van het ventiel af op het wegdek.
 
Loop nu met de fiets recht vooruit en laat het wiel 1 omwenteling maken tot het ventiel weer aan de onderzijde staat.
 
Teken de plaats waar het ventiel nu staat weer af op het wegdek.
 
Meet met de rolmaat de afstand tussen de twee afgetekende punten en u heeft de juiste correcte afstand die u kunt gebruiken bij het instellen van de fietscomputer.
 
 

Velgmaat Fiets

Vaak staat de maat van de velg aangegeven op de velg.
 
Bij het opstellen van de ETRTO fietsband maten is ook een maatvoering voor velgen ontwikkeld.
 
Deze is gebaseerd op de ETRTO fietsband maat maar wordt om duidelijk te maken dat het om een velg maat gaat andersom aangegeven. De diameter van de velg wordt eerst aangegeven en daarna de breedte van de velg b.v. 622-19. Bij de ETRTO fietsband maat wordt eerst de breedte aangegeven b.v. 37-622.
 
Hoe is de ETRTO velgmaat opgebouwd
 
Velgmaat 622-19
 
  • 622 Staat voor de binnendiameter van de velg waar de hieldraad van de band in de velg komt, dit is ± 6mm onder de rand van de velg.
  • 19 Staat voor de breedte van de velg, deze wordt gemeten aan de binnenzijde van de velg en is de afstand tussen de twee wanden (opstaande kanten)van de velg.

 

De velg maat bepalen door opmeten.

Om de velg maat te bepalen door deze op te meten moet er rekening mee worden gehouden dat de velg maat gebaseerd is op de plaats waar de onderzijde van de hieldraad van de band in de velg komt.
 
De buitenband valt ongeveer 6 mm in de velg.
 
Als een velg met de maat 622 mm wordt opgemeten zal deze dus ± 634 mm hoog zijn.
 
Velg maat 622 plus 2 keer 6 mm dat de band in de velg valt is 634 mm.
 
De fietsband maat bepalen als u geen enkele gegevens meer heeft of kunt terugvinden.
 
Hierbij kan het opmeten van de velg zoals hierboven staat aangegeven een uitstekend hulpmiddel zijn
 
 

Tabel fietsband maten met verschillende maataanduidingen.

Inch Bandhoogte ETRTO Velgmaat Inch Maat ETRTO Maat Schwalbe Maat

Franse Maat

12 203 12 1/2 x 1.75 x 2 1/4 47-203    
12 203 12 x 2.00 50-203    
12 203 12 1/2 x 2 1/4 62-203    
14 254 14 x 2.00 50-254    
14 288 14 x 1 3/8 37-288   350 x 35A
14 288 14 x 1.75 47-288    
16 305 16 X 1.50 40-305    
16 305 16 X 1.75 47-305    
16 305 16 X 2.00 50-305    
16 305 16 X 2.125 57-305    
16 340 16 X 1 3/8 37-340   400 X 35A
16 349 16 X 1.20 30-349    
16 349 16 X 1 1/4 32-349    
16 349 16 X 1.35 35-349    
16 349 16 x 1 3/8 37-349    
18 355 18 x 1.25 32-355    
18 355 18 x 1.50 40-355    
18 355 18 x 1.60 42-355    
18 355 18 x 1.75 47-355    
18 355 18 x 2.00 50-355    
18 390 18 x 1 3/8 37-390   450 x 35A
20 406 20 x 0.90 23-406    
20

406

20 x 1.10 28-406    
20 406 20 x 1.35 35-406    
20 406 20 x 1.50 40-406    
20 406 20 x 1.60 42-406    
20 406 20 x 1.50 44-406    
20 406 20 x 1.75 47-406    
20 406 20 x 2.00 50-406    
20 406 20 x 2.10 54-406    
20 406 20 x 2.15 55-406    
20 406 20 x 2.25 57-406    
20 428 20 x 2.00 54-428    
20 438 20 x 1 3/8 37-438    
20 451 20 x 0.90 23-451    
20 451 20 x 1.00 25-451    
20 451 20 x 1 /8 28-451    
20 451 20 x 1 3/8 37-451    
22 457 22 x 1.75 44-457    
22 484 22 x 1 5/8 x 1 1/2 44-484    
22 489 22 x 1.00 25-489    
22 489 22 x 1 3/8 37-489    
22 490 22 x 1 3/8 37-490    
22 501 22 x 1.00 25-501    
24 507 24 x 1.50 40-507    
24 507 24 x 1.75 47-507    
24 507 24 x 2.00 50-507    
24 507 24 x 2.10 54-507    
24 507 24 x 2.15 55-507    
24 507 24 x 2.25 57-507    
24 507 24 x 2.35 60-507    
24 507 24 x 2.40 62-507    
24 520 24 x 0.90 23-520    
24 540 24 x 3/4 20-540    
24 540 24 x 0.90 23-540    
24 540 24 x 1.00 25-540    
24 540 24 x 1.20 30-540    
24 540 24 x 1 3/8 37-540    
26 559 26 x 3/4 20-559    
26 559 26 x 0.90 23-559    
26 559 26 x 1.00 25-559    
26 559 26 x 1.10 28-559    
26 559 26 x 1.20 30-559    
26 559 26 x 1.25 32-559    
26 559 26 x 1.35 35-559    
26 559 26 x 1.50 40-559    
26 559 26 x 1.60 42-559    
26 559 26 x 1.75 44-559    
26 559 26 x 1.75 47-559    
26 559 26 x 2.00 40-559    
26 559 26 x 2.10 54-559    
26 559 26 x 2.25 57-559    
26 559 26 x 2.35 60-559    
26 559 26 x 2.40 62-559    
26 559 26 x 2.50 64-559    
26 559 26 x 4.00 100-559    
26 559 26 x 4.80 120-559    
26 571 26 x 7/8 23-571   650 x 23C
26 590 26 X 3/4 20-590   650 X 20A
26 590 26 X 1.00 25-590   650 X 25A
26 590

26 X 13/8 X 1 1/4

32-590   650 X 32A
26 590 26 X 1 3/8 37-590   650 X 35A
26 590 26 X 1 5/8 42-590   650 X 40A
27 609 27 X 1 1/2 40-609    
27 630 27 X 1 1/4 32-630    
27.5 584 27.5 X 1.35 35-584   650B
27.5 584 27.5 X 1.40 37-584   650B
27.5 584 27.5 X 1.50 40-584   650B
27.5 584 27.5 X 1.65 44-584   650B
27.5 584 27.5 X 1.75 47-584   650B
27.5 584 27.5 X 2.00 50-584   650B
27.5 584 27.5 X 2.10 54-584   650B
27.5 584 27.5 X 2.25 57-584   650B
27.5 584 27.5 X 2.35 60-584   650B
27.5 584 27.5 X 2.40 62-584   650B
27.5 584 27.5 X 2.50 64-584   650B
28 622 28 X 3/4 20-622   700 X 20C
28 622 28 X 7/8 22-622   700 X 22C
28 622 28 X 7/8 23-622 28 X 0.90 700 X 23C
28 622 28 X 1 1/16 25-622 28 X 1.00 700 X 25C
28 622 28 X 1 5/8 X 1 1/8 28-622 28 X 1.10 700 X 28C
28 622 28 X 1.20 30-622   700 X 30C
28 622 28 X 1 5/8 X 1 1/4 32-622 28 X 1.25 700 X 32C
28 622 28 X 1.30 33-622   700 X 33C
28 622 28 X 1.35 35-622   700 X 35C
28 622 28 X 1 5/8 X 1 3/8 37-622 28 X 1.40 700 X 35C
28 622 28 X 1 5/8 X 1 1/2 40-622 28 X 1.50 700 X 38C
28 622 28 X 1.60 42-622    
28 622 28 X 1.75 47-622    
28 622 28 X 2.00 50-622    
28 622 28 X 2.15 55-622    
28 622 28 X 2.35 60-622    
28 635 28 X 1 1/2 40-635   700 X 38B
29 622 29 X 2.00 50-622    
29 622 29 X 2.10 54-622    
29 622 29 X 2.15 55-622    
29 622 29 X 2.25 57-622    
29 622 29 X 2.35 60-622    

 

Geen producten beschikbaar.

Blijf kijken! Meer producten worden hier getoond als ze worden toegevoegd.